Contakeeper | Calendarul contribuabilului – ianuarie 2016
16272
single,single-post,postid-16272,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.0.5,vc_responsive

Calendarul contribuabilului – ianuarie 2016

shutterstock_255081175

05 Jan Calendarul contribuabilului – ianuarie 2016

15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri

Depunerea Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Formular 604

Vineri 8 ianuarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Luni 11 ianuarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

Vineri 15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu

Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut - Formular (anexa nr. 36)

Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut - Formular (anexa nr. 37)

Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2015

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul …

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 35)

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 47)

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 49)

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie -Formular (anexa nr. 52.2) , pentru luna precedentă

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Formular (anexa 53.1) sau navigaţie - Formular (anexa 53.2), pentru luna precedentă

Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 55.1)

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 57)

Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Luni 25 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2016 şi a modului de determinare a acesteia.

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent - Formular 094

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat -Formular 100

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă - Formular 112

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent - Formular 208

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formular 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formular 300

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formular 301

Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal - Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Legea 571/2003) - Formular 394

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori, pe trimestrul precedent - Formular (anexa nr. 51)

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent - Formular (anexa nr. 46)

Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097

Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

 

Sursa: anaf.ro

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.