Contakeeper | CALENDARUL CONTRIBUABILULUI – MARTIE 2016
16286
single,single-post,postid-16286,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.0.5,vc_responsive

CALENDARUL CONTRIBUABILULUI – MARTIE 2016

shutterstock_259465664

02 Mar CALENDARUL CONTRIBUABILULUI – MARTIE 2016

15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri

Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate - Formular 604

30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial

Depunerea declarațiilor:

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formular 010

- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române – Formular 020

- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formular 070

Luni, 7 martie

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formular 092

Joi, 10 martie

Depunerea Declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal - Formular 096

Marți, 15 martie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … - (Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … - (Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă - (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă - (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - (Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase  pentru luna precedentă - (Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare  pentru luna precedentă - (Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – (Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - (Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă - (Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - (Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – (Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă - (Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

Depunerea Declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale pentru anul precedent - Formular 204

Vineri, 25 martie

Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

Plata taxelor aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto și pariuri mutuale – pentru anul în curs

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2016

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2016

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - Formular 100
- lunar
- alte termene

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent - Formular 101

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă - Formular 112

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formular 301

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal - Formular 311

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formular 390 VIES

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formular 394

Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097

Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor pentru anul anterior - Formular 104

Joi, 31 martie

Depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarației de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formular 010

Sursa: anaf.ro

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.