Contakeeper | Cat de repede trebuie sa faci angajari pentru a beneficia de cotele reduse pe micro 2016?
16268
single,single-post,postid-16268,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.0.5,vc_responsive

Cat de repede trebuie sa faci angajari pentru a beneficia de cotele reduse pe micro 2016?

shutterstock_142027168

04 Jan Cat de repede trebuie sa faci angajari pentru a beneficia de cotele reduse pe micro 2016?

Din 2016, microintrepriderile aplica:

a) 1% daca au peste 2 salariaţi, inclusiv;

b) 2% daca au un salariat;

c) 3% daca nu au salariaţi.

Prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii.

Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariaţi şi care aplică cotele de impozitare prevăzute la lit. a) şi b), al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.

Asadar , daca la 1 ianuarie 2016 nu ai nici un salariat, daca angajezi pana la 31.03.2016 :

  • o persoana cu norma intreaga vei beneficia de cota de 2%
  • doua persoana cu  4 ore fiecare – cota de 2%
  • doua persoane cu norma intreaga – 3%
  • etc

Nota. Noii salariaţi trebuie angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Sursa: contzilla.ro

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.