Contakeeper | Fiscul a modificat formularul electronic pentru declarația 088, necesară pentru obținerea codului TVA
16249
single,single-post,postid-16249,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.0.5,vc_responsive

Fiscul a modificat formularul electronic pentru declarația 088, necesară pentru obținerea codului TVA

200452424-001

20 Nov Fiscul a modificat formularul electronic pentru declarația 088, necesară pentru obținerea codului TVA

Contribuabilii care vor să se înregistreze în scopuri de TVA trebuie să completeze și să depună la ANAF, în acest sens, o declarație pe propria răspundere (formular 088) și o cerere. Fiscul a modificat aplicația care permite completarea declarației 088, pentru a pune în practică modificările aduse, în luna august, acestui document. Pe scurt, în formularul menționat au fost introduse două noi întrebări și a apărut obligația depunerii unor acte justificative.

Aplicația cu ajutorul căreia este completat formularul 088 - Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăsura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA a fost modificată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Firmele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să completeze, începând cu 1 februarie 2015, pe pagina de internet a administrației fiscale, două formulare fiscale - 098Cererea de înregistrare în scopuri de TVA și 088, menționat mai sus (cel din urmă a fost introdus în circuitul fiscal prin Ordinul ANAF nr. 112/2015). Cele două formulare trebuie depuse în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA a suferit modificări în luna august, când Fiscul a publicat trei acte normative prin care a operat schimbări la reglementările aflate atunci în vigoare. Mai precis, pe 3 august, când Ordinul ANAF nr. 1966/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial, au fost adăugate două noi întrebări în formularul 088.

Inițial, în declarația 088, contribuabilii trebuiau să răspundă la 18 întrebări sub forma unui chestionar privind mai multe situații posibile, pe baza cărora le erau evaluate intenția și capacitatea de a desfășura activități economice, însă, începând din august, au mai fost adăugate încă două întrebări în chestionarul 088.

De curând, programul informatic de asistență pus la dispoziție de ANAF a suferit modificări în ceea ce privește modul de completare a formularului 088. Așadar, din 12 noiembrie, contribuabilii trebuie să completeze o nouă variantă a documentului fiscal, care conține cele 20 de întrebări și este format din 12 pagini.

Una dintre noile întrebări introduse în chestionar, cea cu numărul 19, face referire la sumele de bani cu care asociații sau administratorii firmei care solicită înregistrarea în scopuri de TVA au creditat alte societăți în care au avut calitatea de asociați/administratori.

Întrebarea cu numărul 20 verifică dacă firma în cauză a mai depus alte declarații 088 pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.

Important!  Atât formularul 098, cât și 088 se completează electronic, dar nu se depun online, ci direct la ghișeul organului fiscal competent.

Ce documente justificative trebuie atașate?

Contribuabililor le sunt solicitate și acte justificative ale informațiilor înscrise în declarație.

De exemplu, firmele trebuie să depună, alături de formularul 088, actele de studii ale administratorilor, documente care să ateste natura și cuantumul veniturilor brute realizate de administratori sau asociați în ultimul an, copii după contractele de muncăîncheiate de firmă (dacă ele există) și chiar copii după extrase de cont sau alte documente bancare ce atestă existența conturilor bancare active deschise de societatea care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Ce întrebări conține chestionarul din formularul 088?

Declarația 088 pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA cuprinde în prima parte câmpuri ce trebuie completate cu datele de identificare ale firmelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA (denumire, forma de constituire, cod de identificare fiscală, domiciliul fiscal, date privind persoana care depune declarația, date privind asociații/administratorii).

Prin această declarație, contribuabilii trebuie să răspundă la 20 de întrebări sub forma unui chestionar privind mai multe situații posibile, pe baza cărora vor putea fi evaluate intenția și capacitatea de a desfășura activități economice. Printre aceste întrebări se numără:

  • Spațiul cu destinație de sediu social este în proprietate sau închiriat?;
  • Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?;
  • Dețineți spații cu destinația de sedii secundare declarate?;
  • Există asociați și/sau administratori care dețin calitatea de asociat și/sau administrator la persoane impozabile care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului?;
  • Există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau persoane impozabile la care aceștia dețin calitatea de asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?;
  • Există deschis/deschise în țară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declarații?;
  • Număr contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate;
  • Specificaţi care sunt veniturile brute realizate de asociaţi si administratori persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;
  • Ce studii/ profesii au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia?

Sursa: avocatnet.ro

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.